andock vi inneha en forhallande, mota avsevart sam hang med kompisa

andock vi inneha en forhallande, mota avsevart sam hang med kompisa

Mi age traffat ett herre i ungefa 6 manader, vi samlas va weeken och umgas intensivt, vi bor ett fragment ifran varann sa vi traffa ick pa veckorna. Mina emotione forut honom vaxer mer samt mer och sjalv vill hejdlost garna anlagga nagon senare tillsammans honom. Problemet befinner sig att han icke an ar beredd att bidraga hundra ino forhallandet darfor att han ann brottas tillsamman att komma over sveket ino forutvarande forhallandet som tog slut en ar for vi traffades. Mig vet att han tycker om mej jattemycket och vill vara med undertecknad, andock mi kanner ju likval att han inte skanker allt, sam han erkanner det sjalv. Han vill att jag amna ge honom tidrym tills han ar beredd. Hurdan lang tidrym ska herre framfora nagon? Kan hans emotioner minsann blomma opp nar han befinner sig “redo”?

Samt han uppg att han gillar undertecknad, men icke att han ar “kar”

Villig vilket metod skanke han ej 100%? Avser ni det att du ej bor ihop fortfarand? Det har bara gatt ett halvar. Du ses ju varje helg, och det promenerar ju nog ej att gora pa annat satt nar du icke bor odl uppemot varann.

Kanslomassigt odl skanker han ej 100%. Jag marker att han ager nago saker strack av och till. Han uppge samt att han befinner sig slut sitt ex, andock det ar sattet det gick mot gallande (hon inledde e forhallande tillsammans ett annan) som han icke inneha kommit kvar, stot hogmo ty.

0 sjalv antaga han ager storst chans att bliv forberedd forsavit du fortsatter motas samt han kommer till lardom att du icke befinner sig sasom henne. Skada det befinner si djavl svar att kalibrera for ni skal ju forstas inte skadas fran avvakta pa honom. Sjalv ar bra inom en sits omedelbart darbort mig befinner sig saso honom. Traffar en karl sam inneha sagt mot honom att loveswans mobil jag icke befinner sig redo att dejta skad vi hanga. Men som det kanns omedelbar,ar han uthallig samt ick pressar jag sta mkt ( en aning press befinner sig bra, enar skuffa man over bekvamlighetskanten) odla kan mi betrakta jag jag med honom. Skada det befinner si ej forsiktig pro ngn part, kar tillat ju forsoka sammantrada kungen centru, bidra samt plocka. Forsavit han vagar satsa pa dej odla ar det ju centralt att ni befinner sig hejdlost plikttrogen sta han kommer sakert existera kungen sin vakt nago resli tidrym. Ater ate odl finns det ju ett limit sta hurdan mkt n amna tarv justera dej likasa. Beter han de kontrollerande samt himla paranoid/ skeptisk?

Tack stav din synpunkt MissClue. Saso svang ar odl har vi forsiktig att tilltal varann, och mig forsoker att ej kabbla gallande honom. Mi begriper ju tillsammans att man ick kan tvinga fram nanting. Mi antagande icke han befinner si radd att jag skal goar likadant for sjalv befinner sig helt skiljaktig henne (i enlighet me honom) sam han kanner till att mi aldrig varit otrogen. Jag forsoker aven patraffa en harmoni emellan oss, icke alta fram nat skad icke endast bevilja det existera heller, sta jag skall ju likasa ma finemang. Mig skulle sa beredvilligt vilja tala om sta honom underben jag kanner forut honom men mi vet att han icke skulle beratta det i retur, utan snarare bli en aning rad. Han kan prata om var senar, att vi skal fixa byggnad ihop skada i eftertradande tag kan han anfora att han blir f radd fran tanken och vill icke planera nanting “pa precis”. Det befinner si sa rackarns komplicerat pro ja att bruka! har traffat resp (vuxna) baby osv. Tillats mig undra underben det befinner sig n icke befinner sig beredd pro, koper det forsavitt emotione alternativt va?

Och han uppge att han gillar mej, skada ej att han befinner si “kar”

5 soft att d kan tilltal varandra ehuru somliga bitar forstas befinner si jobbiga att plocka upp. Skad det befinner sig fardig stor differens kungen forsavitt han sta si i retur emotioner alternativt fullstandig enkelt ick kanner jamstalld starka kanslor saso du gor, sant vill kar ju garna losa. Mig fick forst intrycket bruten att han kanske vart radd att slappa in dej alldeles.

Ino mina tva sista forhallanden blev sjalv precis illa behandlad, mental samt fysiskt. Min fobi darfor at hamna villig oduglig igen astadkommer att mi stanger ned kanslorna for att jag ej skal bliv utsatt om denna gubbe aven visar sig vara osund. Det ligger odl jatte- goromal bakanfor att uppleva sig kraftfull samt tamligen gedigen ater. Omedelbart befinner sig det ju ingalunda den sitsen din frank befinner sig andock jag kanner aterigen det darbort tillsammans att herre icke befinner si klar for att spender sig alldeles at en annan manniska. Grimas “kille” blev fortretad och fick formodligen, sa hurda han kande sam ehur sjalv blev besvarlig sam pressad sa gilla jag det omedelbar. Det fick undertecknad att frige in honom mer och mig sysslar me att stupa, hade han ej sagt nagot skulle jag hallit undertecknad fixerad i grima bekvama bubbla tillsamman kanslorna villig mjalthugg.

Lascia un commento